நடுக்குப்பம் உதவி – மூன்றாவது கட்டம்!

நடுக்குப்பம் ஏரியாவில் முந்தைய லிஸ்டில் வராமல் வாகனங்கள் சேதமான 15 குடும்பத்தினருக்கு இன்று மாலை சிறிய அளவில் நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கியபோது
———–+
தொடரும்
Team Veettu Sappadu Social Service
Mohamed A. K. Jailani
Saligramam, Chennai
Phone / Whatsapp 9500092255 / 7299427999